Opstellen strategisch beleidsdocument

Voor de pensioenfondsklanten van een fiduciair manager heb ik een strategisch beleidsdocument opgesteld. Naast het strategisch beleggingsbeleid heb ik hierin ook de overwegingen die tot dit beleid hebben geleid en het besluitvormingsproces opgenomen. Het langetermijnbeleid was tot dan toe vastgelegd in verschillende beleidsstukken en studies. Door het langetermijnbeleid uit deze beleidsstukken en de besluitvorming te verzamelen in een strategisch beleidsdocument werd een overzichtelijk naslagwerk geconstrueerd.