Opstellen investment cases

Ten behoeve van de pensioenfondsklanten van een fiduciair manager heb ik reeds bestaande investment cases voor diverse beleggingscategorieën verder ontwikkeld en uitgewerkt. Hierdoor werden de gemaakte analyses, impliciete uitgangspunten en keuzes expliciet vastgelegd en konden de cases dienen als naslagwerk voor zowel bestuur van het pensioenfonds als de uitvoerder. De investment cases konden bovendien worden gebruikt als startpunt voor de implementatie.