Ontzorging in vermogensbeheer

Afgeronde opdrachten

Interim rol beleggingsstrateeg

Door Maarten Blankevoort | september 24, 2020

Bij een fiduciair manager heb ik een ad interim rol vervuld als beleggingsstrateeg. Mijn voornaamste taken betroffen het vormgeven van de jaarlijkse toetsing van beleggingsbeleid voor diverse pensioenfondsklanten en het opstellen van de jaarlijkse beleggingsplannen. Voor deze projecten was uitgebreide afstemming en coördinatie nodig tussen diverse afdelingen.

Opstellen investment cases

Door Maarten Blankevoort | september 24, 2020

Ten behoeve van de pensioenfondsklanten van een fiduciair manager heb ik reeds bestaande investment cases voor diverse beleggingscategorieën verder ontwikkeld en uitgewerkt. Hierdoor werden de gemaakte analyses, impliciete uitgangspunten en keuzes expliciet vastgelegd en konden de cases dienen als naslagwerk voor zowel bestuur van het pensioenfonds als de uitvoerder. De investment cases konden bovendien worden gebruikt als startpunt voor de implementatie.

Ontwikkeling beleidskaders

Door Maarten Blankevoort | september 2, 2020

Voor de pensioenfondsklanten van een fiduciair manager heb ik strategische beleidskaders opgesteld. Deze beleidskaders geven richting aan de opzet van het beleggingsbeleid, zoals dat periodiek door de uitvoerder wordt uitgewerkt. Door de kaders vast te leggen geeft het pensioenfonds hier op voorhand sturing aan, blijft het beter in control en kan getoetst worden of de uitvoerder zich aan de opdracht heeft gehouden.

Opstellen strategisch beleidsdocument

Door Maarten Blankevoort | september 2, 2020

Voor de pensioenfondsklanten van een fiduciair manager heb ik een strategisch beleidsdocument opgesteld. Naast het strategisch beleggingsbeleid heb ik hierin ook de overwegingen die tot dit beleid hebben geleid en het besluitvormingsproces opgenomen. Het langetermijnbeleid was tot dan toe vastgelegd in verschillende beleidsstukken en studies. Door het langetermijnbeleid uit deze beleidsstukken en de besluitvorming te verzamelen in een strategisch beleidsdocument werd een overzichtelijk naslagwerk geconstrueerd.