Ontwikkeling beleidskaders

Voor de pensioenfondsklanten van een fiduciair manager heb ik strategische beleidskaders opgesteld. Deze beleidskaders geven richting aan de opzet van het beleggingsbeleid, zoals dat periodiek door de uitvoerder wordt uitgewerkt. Door de kaders vast te leggen geeft het pensioenfonds hier op voorhand sturing aan, blijft het beter in control en kan getoetst worden of de uitvoerder zich aan de opdracht heeft gehouden.